Za većinu nas sa kontinenta početak kolovoza je gotovo uvijek uljuljan u nekom sporijem ritmu. Visoke temperature idu u prilog čim manjoj aktivnosti i lakšoj hrani. Ulice su praznije, gužvi gotovo da i nema a obujam posla je uglavnom manji... Continue Reading →